Nordic brand logga

Nordic Brand partners

NBA+

 

Genom NBA+ får du tillgång till ett nätverk av mycket erfarna och framgångsrika konsulter inom en mängd kompetensområden.

Efter att ha lagt upp en metodik som passar den problemställning som behöver lösas, sätter vi samman ett team med kompetenser som krävs för att bistå kunden på bästa sätt. Ibland innebär det att projektet genomförs tillsammans med folk från nätverket.

Nordic Brand Academy ansvarar i alla nätverksprojekt för kundrelationen och tar alltid det fulla ansvaret för att projektet levereras till högsta kvalitet och inom angiven tids- och budgetram.

Mer info?