Nordic brand logga
loading...

Kunskap & inspiration

Nordic Brand erbjuder öppna och skräddarsydda seminarieprogram inom varumärkesbyggande och kommunikation.  

Yrkesverksamma på ledande positioner inom varumärke och kommunikation kan också gå med i vårt Engager Network.
Nätverket syftar till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling genom att vara en brygga mellan akademi och praktik. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anseendebarometern

2014 > 04

Vi har sedan 2004 studerat anseendet hos en stor mängd företag, i Sverige och internationellt. Vi presenterar gärna insikter kring studierna vid ett personligt möte. Hör av dig till oss för mer info: info@nordicbrand.eu  

Läs hela inlägget »

Research & Insikter

Insikter är centralt i dagens konkurrens. Nordic Brand har forskningsbaserade verktyg som vi använder för att ta fram validerade insikter kring en organisations anseende, kultur och varumärkespersonlighet.

Med validerade insikter som bas läggs grunden för en framgångsrik, och mer kostnadseffektiv,  strategi.

Nordic Brand är ett kunskaps-och undersökningsbolag, grundat av Stockholms universitet. 
Vi har sedan starten 2004 hjälpt ett stort antal organisationer och individer att stärka kompetens, insikter och strategier inom varumärkes- och anseendeområdet.
Flera av nordens och världens starkaste varumärken har använt sig av våra tjänster.

Nordic Brand arbetar efter filosofin att ett varumärke är ett löfte som måste hållas och levereras. Därför jobbar vi både ur ett externt och internt perspektiv med ditt varumärke och ditt anseende.

Varumärkesstrategi

Nordic Brand erbjuder faktabaserad strategisk och operativ rådgivning.
Våra råd tar sin utgångspunkt i våra validerade insikter och med vår forskningsbaserade metodik, Brand Leadership Model, hjälper vi dig i byggandet/stärkandet av organisationens anseende och varumärke.

Hör gärna av dig!

Några av våra kunder genom åren: