Nordic brand logga

Anseendebarometern 

Vi har sedan 2004 studerat anseendet hos en stor mängd företag, i Sverige och internationellt. Vi presenterar gärna insikter kring studierna vid ett personligt möte. Hör av dig till oss för mer info: info@nordicbrand.eu