Nordic brand logga

Ikea Sveriges mest ansedda företag

Ikea har återtagit positionen som Sveriges mest ansedda företag. Vår Anseendebarometer, nordens största anseendestudie, har undersökt vad 15000 svenskar anser om de mest synliga företagen i Sverige. Ikea har toppat listan i alla år, utom ett, sedan mätningen startade 2004.