Ikea Sveriges mest ansedda företag

Ikea har återtagit positionen som Sveriges mest ansedda företag. Vår Anseendebarometer, nordens största anseendestudie, har undersökt vad 15000 svenskar anser om de mest synliga företagen i Sverige. Ikea har toppat listan i alla år, utom ett, sedan mätningen startade 2004.