Apoteket Sveriges ärligaste företag

Anseendebarometern 2015, nordens största anseendestudie, visar att när 15000 svenskar får bedöma vilket företag som upplevs ha den ärligaste kommunikationen så vinner Apoteket.